Reisoğlu Trucks  olarak, yüksek teknolojili yerli ürün geliştirme ve inovasyondaki başarımızın mimarı güçlü ve yaratıcı insan kaynağımız.

Reioğlu Trucks olarak sanayi ve ticari araçlara yönelik yüksek teknolojili yerli ürün geliştirme ve inovasyondaki başarımızın arkasında güçlü ve yaratıcı insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz.

Amacımız, kaliteli ve teknolojik ürünler sunabilmek için çalışanlarımızın davranışsal ve mesleki yetkinliklerini gelişim olanakları ile arttırarak performansa dayalı olarak verimliliklerini sürekli yükseltmek, potansiyellerini keşfetmelerine destek olarak uygun kariyer olanakları sağlamaktır. Bu amaçla en yetenekli adayları Reioğlu Trucks ailesine dahil ederek İnsan Kaynakları süreç ve sistemlerimizi sürekli iyileştirme felsefesi ile geliştiriyor ve sürdürülebilir kılıyoruz.

Reioğlu Trucks olarak, ortak kurum kültürü ve değerlerini benimsemiş, değişimin önemine inanan, kalite ve müşteri odaklı yaklaşıma sahip ve sürekli gelişen bir insan kaynakları yapısı hedefliyoruz.

Reioğlu Trucks ailesine katılmak ve size uygun açık pozisyonları öğrenmek için lütfen [email protected] mail adresi ile iletişime geçiniz

İnsan Kaynakları Politika ve Uygulamalarımız

Şirket vizyonumuz ve stratejik hedeflerimizin gerçekleşmesine katkı sağlamak üzere nitelikli işgücünün

  • Temini
  • Geliştirilmesi
  • Bağlılığının sağlanması

amacıyla insan kaynaklarımızın sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları araç ve yönetim sistemlerini geliştirmektir.

İşe Alım Süreci

İşe alım süreçlerimizde iş etiğine uygun olarak tüm adaylarımıza tarafsız ve eşit şekilde yaklaşırız. Reioğlu Trucks’da, aday değerlendirmelerinde tarafsızlığı sağlamak amacıyla, pozisyona göre değişkenlik göstermekle birlikte, aşağıdaki adımlar takip edilir.

  • Aday Başvuru Değerlendirme
  • İnsan Kaynakları ve İlgili Birim ile Mülakat
  • İngilizce Testi
  • Kişilik ve Teknik Yetkinlik Envanteri Değerlendirmeleri